اخبار ۳

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

– بررسی اطلاعات مربوط به ساینیک در مایکروسافت پروجکت (درج تاریخ شمسی، تغییر مدت زمان بعضی از کارها، و در برخی موارد جابجایی کارها) – تکمیل ماتریس کاربری ها و امتیاز دهی به هر ساین بر اساس کاربری (دبیریان، عبدی) – بررسی مورد به مورد ساین های انتخاب شده برای ساخت (از لحاظ متریال، ابعاد […]


اخبار ۲

۰۸ مرداد ۱۳۹۷

تاريخ: چهارشنبه ۱۵ فروردین ٩۷، ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ مكان: دفتر شركت كارنيك حاضرين: آقايان علاسوند، تقوی، عبدي عنوان جلسه: بحث های مقدماتی و اولیه برای شروع مجدد کار


اخبار ۱

۰۸ مرداد ۱۳۹۷

گزيده نكات مطرح شده: – صحبت های مقدماتی در مورد نحوه تقسیم کار (تصمیم گیری نهایی در جلسه بعد) – صحبت های اولیه در مورد تعیین میزان سهم الشراکه و نحوه حساب و کتاب (تصمیم گیری نهایی در جلسه بعد) – تعیین روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای برگزاری جلسات مرتب هفتگی (۸:۰۰ تا ۹:۰۰) زمان […]